Psycho-educatie voor ouders en kinderen met ADHD en/of Autisme

Begrijp wat een label betekent door te praten én doen

Na een periode van psychologisch onderzoek breekt er een nieuwe fase aan: hoe ga je als ouder en kind om met ADHD en/of Autisme, en hoe pas ik de adviezen toe die ik heb gekregen? Met bewegingsgerichte therapie gaan we dieper in op wat een label betekent voor jou en je kind. 

Wat betekent de uitkomst van een onderzoek voor jou?

Voor kinderen en jongeren die eerder psychologisch onderzoek hebben doorlopen, is het soms lastig te begrijpen wat de uitkomsten hiervan voor hen betekenen. Wat betekent het als er sprake is van (kenmerken van) Autisme, ADHD? Hoe komen deze kenmerken tot uiting bij mij en nog belangrijker, hoe kan ik er van leren zodat ik me verder kan ontwikkelen?

Bij Anneli_Psycho-educatie regio Utrecht

De uitslag van een onderzoek is een mooie eerste stap, maar geeft nog niet altijd voldoende duidelijkheid

Na een onderzoek kost het tijd om te ontdekken en leren hoe je verder gaat. Er is nog veel te ontdekken en te leren. Je hebt de puzzelstukjes gevonden, maar ze liggen nog niet allemaal op de goede plek. Wat herken je wel en wat herken je niet? Dat gaan we stap voor stap uitzoeken. 

Ouders, broertjes en zusjes zijn in dit proces fijne helpende handjes. Zij kennen jou goed en kunnen helpen om stukjes van de puzzel te leggen.

Samen leggen we de puzzelstukjes in elkaar

Door te onderzoeken wat een label betekent voor jou, krijg je meer begrip van jezelf en je omgeving op wie jij bent. En dat levert veel op!

'' Onze zoon voelt zich gehoord en serieus genomen. ''

Onze zoon is nu een paar maanden bezig met PMT voor emotieregulatie en zijn zelfvertrouwen. Al snel na de start merkten wij een groot verschil. Minder somatische klachten (hoofdpijn/buikpijn) en minder woede-uitbarstingen. Ondanks dat het al na een paar maanden beter ging waren we er nog niet, de kern zijn onzekerheid wordt ook naar gekeken.

Onze zoon voelt zich gehoord en serieus genomen. De vertrouwensband was snel gemaakt tussen hem en Anneli.
Dankzij de deskundige hulp van Anneli zit onze zoon beter in zijn vel. De vele handvatten zorgen ervoor dat we dit ook op lange termijn kunnen blijven gebruiken zodat de emotieregulatie voor hem eigen wordt. Grote dank voor de positieve verandering in het leven van onze zoon!

Ouders van Cayden (7 jaar)

'' Zijn zelfvertrouwen is met sprongen vooruit gegaan! ''

Doordat onze zoon adhd heeft en daardoor o.a problemen op school kreeg, veel stress ervaarde en een laag zelfbeeld had, zijn we bij Anneli terecht gekomen.

Anneli straalt rust uit en heeft oneindig veel geduld. Ze heeft een duidelijk doel en werkt daar samen met het kind aan. Onze zoon ging met veel plezier naar haar toe! Inmiddels gaat het goed met hem en is zijn zelfvertrouwen met sprongen vooruit gegaan!

Ouders van Thom (9 jaar)

Thom
Bij Anneli_Psycho-educatie regio Utrecht

Wat is psycho-educatie?

Bij psycho-educatie wordt er voorlichting en advies gegeven over de psychische klachten van het kind. Tijdens de gesprekken en activiteiten met ouder en kind kan op interactieve wijze besproken worden welke klachten én krachten jullie herkennen. De psycho-educatie kan ouders en kinderen helpen op de juiste manier naar de gevonden kenmerken te kijken en de sterke kanten ervan te leren zien. Het hebben van ADHD en/of ASS betekent niet dat je iets per definitie niet kan; het kan er voor zorgen dat er andere manieren nodig zijn om te werken aan ontwikkeling van vaardigheden.

Psycho-educatie ADHD

Praat & Speel

6-8 individuele sessies

50 minuten behandeling, 10 minuten verslaglegging

2 (online) oudergesprekken

Tussen- en eindevaluatie, 60 minuten per gesprek

Materialen

Oefenmateriaal voor thuis en school.

Tarief: 90,- per sessie

Voor overleg met school of andere betrokken hulpverlening geld een tarief van 35 euro per 30 minuten contact.

Let op: ouders worden nauw betrokken bij de behandeling.

Het aantal benodigde sessies hangt af van de hulpvraag.

Psycho-educatie Autisme

Praat & Speel

6-8 individuele sessies

50 minuten behandeling, 10 minuten verslaglegging

2 (online) oudergesprekken

Tussen- en eindevaluatie, 60 minuten per gesprek

Materialen

Oefenmateriaal voor thuis en school.

Tarief: 90,- per sessie

Voor overleg met school of andere betrokken hulpverlening geld een tarief van 35 euro per 30 minuten contact.

Let op: ouders worden nauw betrokken bij de behandeling.

Het aantal benodigde sessies hangt af van de hulpvraag.

Bij Anneli_Psycho-educatie met emotie-meter

Persoonlijke zorg op maat, zonder wachtlijst

Bij Anneli biedt particuliere en gespecialiseerde zorg. Omdat ik onafhankelijk werk is er geen wachtlijst, je kunt bij mij snel aan de slag. Het voordeel van particuliere zorg is dat je zelf bepaalt welke zorg je voor jouw kind wilt ontvangen.

Helaas wordt de therapie niet vergoed door zorgverzekeraars. Wel kan je rekenen op korte lijntjes en een cliëntgericht aanbod die aansluit bij jullie behoefte.

In 6 stappen doorlopen we het psycho-educatie traject

Intakegesprek

Klachteninventarisatie en bespreken hulpvraag

kennismakingssessies

Observaties op Lichamelijk, Emotioneel, Cognitief en Sociaal gebied

Behandelplan opstellen

Behandeldoelen en afspraken afstemmen.

Start behandeling

Start PMT sessies 1x per week.

Sessies & Tussenevaluatie

Bespreken of we op de goede weg zitten of er nog wat anders nodig is.

Eindevaluatie

Nabespreking van het therapie traject.

Hoi, ik ben Anneli!

In de praktijk werk ik met kinderen met én zonder label zoals Autisme of ADHD. Als professional ben ik geen groot fan van labels en ben ik juist getraind om mijn blik niet te versmallen maar breed te houden. Met de kennis, ervaring en een positieve blik, kijk ik graag naar het kind in de omgeving. Een label kan helpen om een stukje van jezelf beter te leren begrijpen, maar er is altijd meer!

Ik heb de HBO Bachelor opleiding Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie gevolgd aan Hogeschool Windesheim en de Master opleiding Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Deze twee expertises komen samen in mijn therapie en versterken elkaar.

Anneli_PMT-er en orthopedagoog regio Utrecht

Neem contact op

Vul het formulier in, dan plannen we een kennismaking. In het formulier vraag ik om informatie over het kind en de hulpvraag, de contactgegevens van beide ouders/verzorgers (indien van toepassing) en adresgegevens Tot snel!